U leest een werk van Jan van der Til, gepubliceerd onder de titel Boek VIII. Boek VIII met de ondertitel www.janvandertil.nl bestaat uit 747 woorden, namen en afkortingen uit de Nederlandse taal, samengesteld uit de woorden en/of letters: JAN VAN DER TIL.

De betekenis van elk woord wordt getoond via een ad random Google zoekresultaat. Iedere overeenkomst met Jan van der Til berust op toeval. Noch Jan van der Til noch zijn voorouders met deze naam kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de interpretatie van de lezer.

Auteur
Jan van der Til

Concept
Jan van der Til

Uitgever
Boek VIII maakt deel uit van www.rhizomebook.com, een ander boek van Jan van der Til dat dient als representatie en lezing van zijn artistieke praktijk.

Uitvoering en ontwerp
Wilco Offereins, Publiek B.V. Haren Gn.

Techniek, webscript en visuals
Paul Ilbrink, Script B.V. Groningen

Font
Rubik, ontworpen door Hubert and Fischer, Meir Sadan, Cyreal

Software
www.janvandertil.nl is gebouwd met WordPress

Dank
Jan van der Til is dank verschuldigd aan Jacob Douwe van der Til en Jetske Johanna de Goede-Van der Til, zonder wie Jan van der Til nooit Jan van der Til had geheten.

Ondersteuning
www.janvandertil.nl kwam tot stand met financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds, Amsterdam. Het Mondriaan Fonds is het stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed in Nederland.

Mondriaanfonds_logo

Auteursrecht
Alle rechten met betrekking tot Boek VIII liggen bij de Jan van der Til. Om creatieve werken vrijer beschikbaar te stellen dan mogelijk is bij traditioneel auteursrecht of copyright valt het auteursrecht van Boek VIII onder Creative Commons en wel:

NAAMSVERMELDING (BY) houdt in dat het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken is toegestaan op voorwaarde van het vermelden van de oorspronkelijke auteur.

NIET-COMMERCIEEL (NC) betekent dat het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken mag voor niet-commerciële doeleinden.

Meer informatie:
Creativecommons.org/licenses

Disclaimer
Omdat de voorgestelde websites die de betekenis van elk woord uit JAN VAN DER TIL duiden ad random en via algoritmes tot stand komen, kan de inhoud vooraf niet worden gedetecteerd of gecontroleerd op mogelijke overtredingen van de wet. Aanbieders of beheerders van de voorgestelde websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

Privacy
www.janvandertil.nl is vrij van trackers, cookies en andere digitale technieken die de privacy van de bezoeker kunnen schaden. Boek VIII kan anoniem worden gelezen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over Boek VIII, of als u deze wilt tentoonstellen, publiceren of anderszins, neem dan contact op via: vertaald@janvandertil.nl